PSNetShare – ACL

Jak ostatnio pisałem dziś skupię się na omówieniu klasy Win32_SecurityDescriptor w celu tworzenia Access List do naszych udostępnianych zasobów. Obiekty tej klasy same w sobie nie zawierają wiele na pierwszy rzut oka jasnych danych:

class Win32_SecurityDescriptor : __SecurityDescriptor
{
 uint32    ControlFlags;
 Win32_ACE   DACL[];
 Win32_Trustee Group;
 Win32_Trustee Owner;
 Win32_ACE   SACL[];
};

Dlatego by móc zrobić cokolwiek interesującego będziemy musieli posłużyć się kolejnymi dwoma klasami Win32_Ace – odpowiadającej za nadawanie uprawnień oraz Win32_Trustee – odpowiadającej za identyfikowanie użytkownika.

Czytaj dalej

PSNetShare

Ostatnio miałem drobny zgryz. Od jakiegoś czasu pracuję głównie na systemach w wersji Core, a z racji iż wcześniej nie miałem potrzeby udostępniać zasobów sieciowych to problem się zrodził jak tego dokonać mając do dyspozycji tylko linię poleceń.

Wyjścia w zasadzie są dwa. Albo wykorzystać wbudowane polecenie net share, albo posłużyć się obiektem WMI Win32_Share. Poniżej skupię się jak wykorzystać tą właśnie klasę.

Na początek sprawdźmy jakie zasoby mamy udostępnione na danej maszynie.

Get-WmiObject -class Win32_Share

Czytaj dalej

PS Windows Update cz. 3 ServiceManager

Ostatnio prezentowałem jak pobierać i instalować aktualizacje z domyślnego źródła jakim w większości przypadków jest usługa Windows Update. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie, bowiem Powershell, a konkretnie obiekty tworzone na podstawie klas Microsoft.Update… umożliwiają manewrowanie pomiędzy dostępnymi źródłami aktualizacji jak i dodawanie własnych źródeł.

Zanim jednak rozpoczniemy zarządzanie swoimi źródłami aktualizacji wygenerujmy sobie listę dostępnych źródeł na danej maszynie. Do tego celu głównie będą wykorzystywane obiekty na bazie Microsoft.Update.ServiceManager.

Czytaj dalej

PS Windows Update cz. 2 Installer

mnustOstatnio zaprezentowałem jak poprzez PowerShella odpytać serwer usługi Windows Update odnośnie nowych aktualizacji. Dziś pokażę jak takie aktualizację pobrać i zainstalować na swojej maszynie. Niestety w zależności od nałożonej polityki zabezpieczeń może się okazać, iż konieczne będzie wykonywanie poniższych kroków z uprawnieniami administratora.

Przed rozpoczęciem instalacji sprawdzamy czy aby przypadkiem nie jest konieczny restart maszyny. Można to również wykonać przy użyciu metody RebootRequiredBeforeInstallation obiektu samego Installera.

Czytaj dalej

PS Windows Update cz. 1 Searcher

Nie będę ukrywał swojego zamiłowania do PowerShella, pracuję z nim już od prawie roku. Jednak dzięki swojej rozległej budowie nadal jest mnóstwo obszarów, których jeszcze nie zgłębiłem bądź właśnie poznaję. Jednym z takich obszarów jest właśnie zarządzanie Aktualizacjami systemu Windows.

Podstawowy moduł PowerShella nie zawiera takowych funkcji, niemniej możliwość wykorzystywania swoistych interfejsów w postaci comObject (Component Object Model) umożliwia zarządzanie większością elementów zawartych w systemie Windows, m.in. usługą Windows Update.

Czytaj dalej

Własny web server na IIS7.5 cz.4 Subdomeny

Następnym dość ciekawym elementem jest konfiguracja subdomen. W tej części akurat nie ma zbyt wiele skomplikowanych rzeczy. Najważniejszym elementem całej procedury jest konieczność odpowiedniego skonfigurowania serwera DNS.

Zanim jednak przejdziemy do konfiguracji musimy utworzyć sobie własny serwer DNS. Do tego celu uruchamiamy sobie PowerShella.

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

i instalujemy role DNS.

Import-Module ServerManager
Add-WindowsFeature DNS

Czytaj dalej

Własny web server na IIS7.5 cz.3 FTP

Jak dotąd wszystkie pliki i narzędzia wgrywaliśmy „ręcznie” na serwer np. poprzez pod mapowany dysk sieciowy. W dzisiejszej części mam zamiar zaprezentować jak skonfigurować własny serwer FTP w celu bardziej przystępnego zarządzania plikami. 

Do tego celu musimy doinstalować kolejny moduł roli IISserwer FTP.

start /w ocsetup IIS-FTPServer
start /w ocsetup IIS-FTPSvc

Gdy posiadamy już doinstalowany moduł serwera FTP przechodzimy do konsoli PowerShell’a i ładujemy przystawkę WebAdministration.

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Import-Module WebAdministration
Get-Command -pssnapin WebAdministration

Czytaj dalej